Tel. 011 32 34 31
Fax. 011 33 12 64

Reisverzekering


Reisbijstand


Annulatie-
verzekering


Bagage-
verzekering


Verzekeringen
tijdens de vakantie

 

Reisverzekering

Reisbijstand

ReisbijstandEindelijk, de welverdiende jaarlijkse vakantie breekt aan. Maar… jammer genoeg; een auto-ongeval of een panne, een skiongeval of verbrandt in de zon, een mens kan ook op vakantie tegenslag hebben en dit kan heel wat kommer en kwel veroorzaken. Zeker in het buitenland. Tenzij u een reisbijstand afsluit. Want die neemt een groot deel van uw zorgen meteen weg.

Formules:
  • Tijdelijk contract bijstand: deze formule biedt u dekking voor een beperkte vooraf afgesproken periode. Meestal zal deze formule genomen worden voor kortere vakanties als dan niet in het buitenland.
  • Jaarlijkse contracten: gaat u meerdere keren per jaar op vakantie, hetzij kort of lang, een jaarcontract kan hier dan voordeliger uitvallen. Tevens is deze formule ook combineerbaar met een bijstandsverzekering bij pech en ongeval voor de wagen waardoor u ook voor uw voertuig kan genieten van een zorgeloos gebruik.
Dekkingen:
  • Bijstand voertuig: Bij pech of ongeval met de wagen, kan je beroep doen op deze dienst. Dit geldt in België en in het buitenland.
  • Bijstand personen: Alle hulp voor u en uw gezin tijdens verplaatsingen ongeacht het vervoermiddel in België en het buitenland. Bij een spoedgeval: ongeval, ziekte, verlies van sleutels, of vervoerabonnement,… kan de verzekerde of de inwonende van de verzekerde beroep doen op deze dienst.
  • Gecombineerde bijstand voor het voertuig en de personen.
Een overzicht van de voornaamste waarborgen in deze polissen:

Betaling medische kosten in het buitenland ten gevolge van kwetsuren of ziekte,
Organisatie en betaling van de repatriëring vanuit de buitenlandse verblijfplaats,
Zorg voor bagage, betalen van hotelkosten en vervoer,
Opvang en begeleiding van de achtergebleven minderjarigen,
Betalen van strafrechtelijke borgsom,
Contactname met de thuisblijvers in verband met dringende boodschappen en andere praktische informatie,
Opsporings- en reddingskosten,
Bij stranding in het buitenland ten gevolge van staking, overmacht, of weersomstandigheden: betaling hotelkosten,
Verzenden van wisselstukken voor het defecte voertuig alsmede eventuele repatriëring bij onmogelijke of tijdige herstelling in het buitenland,
Betaling van sleepkosten,
Terbeschikkingstelling van een vervangwagen,
Hulp bij motorpech in België en in buitenland

Gratis dekking:

Wanneer u uw autorit in geval van een ongeval niet meer kan voorzetten, dan kan u gratis beroep doen op deze diensten, het telefoonnummer vindt u terug op uw groene kaart. Bij de meestal Belgisch verzekeringsmaatschappijen heeft u deze gratis hulp in uw standaard autoverzekering BA en geldt enkel in België en in een straal van +/-30 km buiten onze landsgrenzen.

Bijkomende waarborgen:

Deze polissen zijn combineerbaar met andere dekkingen ivm uw reis zoals er zijn de annulatieverzekering, bagageverzekering.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

 

Annulatieverzekering

Annulatieverzekering

AnnulatieverzekeringDoor een gedekt voorval kan u niet op vakantie vertrekken… deze verzekering zorgt voor een terugbetaling van uw reis.

Voorbeelden van verzekerde situaties

Ik ben het slachtoffer van een overstroming in mijn woning,
Een boom uit de tuin van mijn buur is op mijn dak terecht gekomen,
Mijn wagen is gestolen uit mijn garage,
De verwachte kinderoppas is plotseling gehospitaliseerd,
Ik ben gekwetst en kan niet deelnemen aan een vakantie met sportieve activiteiten,
Mijn ouders worden ontslagen uit het ziekenhuis en worden opgenomen in een revalidatiecentrum of rusthuis,
Of nog erger, een familielid overlijdt, is ziek of is slachtoffer van een ernstig ongeval,
Kortom, te veel om op te noemen…

Basiswaarborgen

Terugbetaling van de reiskosten ten gevolge van:

Ziekte, ongeval, overlijden, verdwijning van de verzekerde, een familielid tot de
3 de graad, reisgezel, kinderoppas of lid van het onthaalgezin waar men de vakantie doorbrengt,
Oproep als getuige of jurylid voor een rechtszaak,
Oproep voor een orgaantransplantatie als donor of als ontvanger,
Zwangerschap en complicaties hierrond,
Belangrijke schade aan een onroerend goed,
Home- of carjacking,
Opzeg van de arbeidsovereenkomst en/of intrekken van verlof,
Immobilisatie van het privé voertuig, voorzien voor de reis.
Afhankelijk van de gekozen formules, welke beschikbaar zijn op de Belgische markt, kunnen de kosten van de reis gedekt worden.

Aansluitend op deze polis kunnen ook nog de volgende bijkomende waarborgen onderschreven worden:

Vakantieonderbreking: Dit is de terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen of het verstrekken van een waardebon voor een andere reis. Ook bij uitstel van het vertrek kan een vergoeding voor de niet-genoten nachten uitgekeerd worden of kan een nieuw ticket voor een volgende reis ter beschikking gesteld worden,
Bijstandsverzekering voor de reizigers en het voertuig,
Ongevallenverzekering,
Bagageverzekering,
Extra verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Nuttige tip

Wilt u uw reis rustig voorbereiden, kom even langs en overweeg de noodzaak van zulke verzekering!

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

 

Bagageverzekering

Bagageverzekering

BagageAansluitend met de annulatieverzekering kan deze polis onderschreven worden voor de beschadiging of de verdwijning van uw bagage. Binnen uw familie of kennissenkring zijn er zeker al slachtoffers bekend! Of misschien heeft u al in het lokaal “verloren bagage” staan wachten op de luchthaven.

Basiswaarborgen

Hier geven wij u enkele situaties waarin men kan verkeren tijdens een reis én waarbij deze verzekering tussenkomst kan bieden:

U kunt het slachtoffer worden van de niet-aflevering van uw reiskoffer op de plaats van bestemming of bij de terugkeer in België. Uw kledij, uurwerk, juwelen, GSM, foto- en videomateriaal, computer, ski’s, kampeermateriaal, enz. kunnen verdwenen zijn ten gevolge van aanranding of ten gevolge van diefstal op uw hotelkamer.
Uw tent en het bijhorend materiaal worden gestolen op de camping, uw ski’s breken tijdens uw wintervakantie, u verliest uw internationaal paspoort of identiteitskaart of bent hiervan slachtoffer door diefstal: u ontvangt een vergoeding voor de schade of voor de administratieve kosten.
Uw bagage is niet terecht bij de landing op uw vakantiebestemming: u ontvangt onmiddellijk een bedrag voor de aankoop van vervangingsbagage, én een nieuwe degelijke reiskoffer: Samsonite!
Wij hopen echter dat u gespaard blijft van die mogelijke vakantieperikelen, en wensen we u een zéér deugddoende en ontspannende reis. Maar kom voor afreis even langs op ons kantoor.

U heeft nog vragen? Neem gerust contact op met onze specialist.

Contacteer ons

Terug naar top

Logo-Zakenkantoor-Voets

Schrijf u in op
onze Nieuwsbrief