Tel. 011 32 34 31
Fax. 011 33 12 64

Is uw woningverzekering in orde?

Woningverzekering
2 apr 2015

Is uw woningverzekering in orde?

/
Comments0

Woningverzekering

Naast onze gezondheid is onze woning een waardevol bezit. Doch controle over alle risico’s zijn helaas niet mogelijk. Hiervoor is de woning- en inboedelverzekering de oplossing.

Waar moet U echter rekening mee houden?

Voor uw woning is het van belang of de herbouwwaarde automatisch verzekerd is of dat u een te verzekeren kapitaal bepaald heeft. Bij deze laatste formule kan de evenredigheidsregel toegepast worden met het gevolg dat de volledige schade niet vergoed wordt. Daarnaast kan u ook opteren voor de formule “1ste risico”.

De formule “herbouwwaarde” geeft u echter 100 % zekerheid dat alle kosten na een gedekt schadegeval vergoed worden op basis van het correct toepassen van het evaluatiesysteem. U dient er altijd oog voor te hebben om de brandverzekering bij een verbouwing opnieuw te laten evalueren.

De inhoud kan ook via een kapitaal verzekerd worden. Evalueer hierbij op geregelde tijdstippen de nieuwwaarde van uw meubilair, juwelen en de diverse huisraad. Beter is echter het systeem van onbeperkt kapitaal met een eventuele limiet per voorwerp.

Naast de traditionele waarborgen zoals brand, elektriciteitsschade, storm, glasbreuk, waterschade enz. kan met opteren voor een aantal bijkomende niet-standaard waarborgen. De belangrijkste hiervan is de waarborg “diefstal”. Controleer welke goederen verzekerd zijn en voor welke kapitalen.

Bent u de gelukkige eigenaar van waardevolle voorwerpen zoals kunstobjecten, juwelen, multimedia-toestellen, fotografeer ze en maak ons deze foto’s over samen met een korte beschrijving. Zo kunnen problemen en discussies na schade voorkomen worden. Bij onvoldoende gegarandeerde kapitalen in de woningverzekering kan men ook opteren voor een all riskpolis waarbij het breken of schade door val ook gewaarborgd is.

Andere optionele waarborgen zijn de waarborgen “rechtsbijstand” en “algemene bijstand”. Na een gewaarborgd schadegeval kan men in de situatie komen dat de herstelling niet vakkundig uitgevoerd is, of dat een derde aansprakelijke niet wil tussenkomen in de vergoeding voor de mogelijke vrijstelling in uw woningverzekering. De rechtsbijstand is dan de aangewezen partner om u bij te staan.

En als huurder bent u verantwoordelijk voor de schade aan het gehuurde goed. De bewijslast van onschuld ligt bij de huurder. De schade aan het gebouw dient u te vergoeden.

Dit is een summier overzicht van de risico’s en waarborgen. Controleer even je polis en denk eraan: u kan steeds vrijblijvend beroep op onze medewerking doen. Jaarlijks een controle doen kost geen moeite!

Blog Woningverzekering door Zakenkantoor Voets NV, situatie op 17 maart 2015.

Leave a Reply

Logo-Zakenkantoor-Voets

Schrijf u in op
onze Nieuwsbrief