Tel. 011 32 34 31
Fax. 011 33 12 64

Gewijzigde schenkingstarieven

gewijzigde schenkingstarieven in Vlaams Gewest - Voets adviseert
2 sep 2015

Gewijzigde schenkingstarieven voor onroerende goederen in Vlaams Gewest

/
Comments0

gewijzigde schenkingstarieven in Vlaams Gewest - Voets adviseert

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe en vereenvoudigde schenkingstarieven voor onroerende goederen.
Er bestaan nu slechts twee tariefklassen:

Basistarieven

1. Schenkingen aan personen in rechte lijn of aan gehuwde partners of partners met een samenwoningscontract.
0 – 150.000
3 %
150.000 – 250.000
9 %
250.000 – 450.000
18 %
+ 450.000
27 %
2. Schenkingen aan andere personen
0 – 150.000
10 %
150.000 – 250.000
20 %
250.000 – 450.000
30 %
+ 450.000
40 %

Verlaagde tarieven

Op de eerste schijf van € 150.000 en met het doel het schenken van een bouwgrond aan personen in rechte lijn of aan de partner, gehuwd of met samenwoningscontract, geldt een verlaagd schenkingstarief. Deze tijdelijke vermindering is van toepassing tot einde 2019. Evenwel geldt er een bouwverplichting binnen de vijf jaar na de schenking.
Tevens kan men genieten van een verlaging voor energiebesparende werken zoals isolatie dak, spouwmuur of zoldervloer. De minimale kostprijs voor deze werken moet echter € 10.000, exclusief BTW, bedragen. De termijn van aanvraag bedraagt 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de schenkingsakte.
Een derde verlaging kan bekomen worden indien met de woning verhuurt voor een periode van 9 jaar.

Progressievoorbehoud

Gelieve op te merken dat de regel van progressievoorbehoud blijft gelden , behalve voor een schenking van een bouwgrond. Deze regel bepaalt dat er minimum 3 jaar moet verstreken zijn tussen de voorgaande en de volgende geplande schenking opdat deze twee of meerdere schenkingen apart zouden belast worden en dat de waarden van de verschillende schenkingen niet zouden samengeteld worden met een verhoogde aanslag tot gevolg.
Een soortgelijke wetgeving is ook van toepassing in de erfbelasting voor een schenking die uitgevoerd is binnen de drie jaar voor het overlijden van de schenker.

En wat met schenkingen van roerende goederen via hand- of bankgift?

Een registratie is niet wettelijk verplicht, doch in soms zeker aan te bevelen! Het voordeel bij registratie is dat het geschonken bedrag of goed niet meer in de nalatenschap van de schenker valt bij een overlijden binnen de drie jaar na de registratie van deze schenking en de erfgenamen zodoende vrijgesteld zijn van bijkomende erfbelasting op de waarde van het geschonken goed.
Bij een registratie van een roerend goed, ongeacht de grootte van de schenking, gelden de volgende tarieven:

  • Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden: 3 %,
  • Schenkingen aan alle andere personen: 7 %.

Mocht u een schenking van een onroerend goed overwegen, win altijd voorafgaand informatie in bij een notaris. Een notariële akte is trouwens verplicht.
Voor schenkingen van roerende goederen door middel van hand- of bankgift, willen wij u steeds deskundige en vrijblijvende informatie verstrekken.

Leave a Reply

Logo-Zakenkantoor-Voets

Schrijf u in op
onze Nieuwsbrief