Tel. 011 32 34 31
Fax. 011 33 12 64

European Financial Planning Association

European Financial Planning Association

European Financial Planning Association

EFPA-logoOnze rol als lid van de European Financial Planning Association bestaat erin een persoonlijk financieel plan op te stellen aan de hand van de geïntegreerde benadering van de volledige situatie van de cliënt, rekening houdend met zijn levenscyclus.

Het opstellen van een persoonlijk financieel plan bestaat uit verschillende fases.
Het begint met een inventaris van het volledig vermogen, een vermogensbalans, zowel wat roerend als onroerend betreft.
Eveneens wordt er een balans van de inkomsten en uitgaven opgesteld om zo de bestaande spaarmarge te kunnen bepalen.
Tevens wordt de verhouding inkomsten / uitgaven bij overlijden of invaliditeit bekeken en worden er oplossingen voorgesteld om het vermogen tegen alle mogelijke risico’s te beschermen.

Financiële onafhankelijkheid “bij pensioen”

Wij buigen ons over de pensioenproblematiek en stellen een vermogensbalans bij pensionering op, op basis van de inkomsten en uitgaven van dat ogenblik. Doel van het onderzoek is uw financiële onafhankelijkheid bij pensionering en de daarbijhorende levensstandaard te behouden.

Vervolgens worden uw bestaande activa, zowel roerend als onroerend onderworpen aan een diepgaand onderzoek om na te gaan in welke mate er een reorganisatie dient te worden doorgevoerd. Misschien zal U moeten overwegen om te sparen op een manier waarbij fiscale voordelen optimaal benut worden. Het spreekt voor zich dat uw risicoprofiel doorslaggevend is voor het advies dat U ontvangt.

Ook aan de groei van uw vermogen wordt aandacht besteed: eventueel gebruik maken van de kredietmogelijkheden bij het opzetten/uitbreiden van een onderneming of de aankoop van vastgoed.

Successiebalans

Een belangrijke stap is het opstellen van een successiebalans. Een ernstige planning van de vermogensoverdracht is omwille van verschillende redenen noodzakelijk. De dood komt soms onverwacht, waardoor zich een liquiditeitsprobleem kan voordoen bij het betalen van successierechten. En zijn degenen die U wil beschermen ook wel echt beschermd?  Een successieanalyse geeft U een duidelijk beeld van uw situatie.

De juiste beslissingen

De bedoeling van een persoonlijk financieel plan is dan ook om duidelijkheid te creëren.
Zodat U op elk moment in uw leven de juiste beslissingen kunt nemen, rekening houdend met uw inkomsten, uitgaven en vermogen.

Link naar EFPA website

Logo-Zakenkantoor-Voets

Schrijf u in op
onze Nieuwsbrief